Servicevoorwaarden

Ons beleid ter bescherming van uw persoonlijke gegevens stelt ons in staat een vertrouwensrelatie tussen u en onze diensten op te bouwen, om u op een volledig transparante manier een positieve ervaring te bieden.

Dankzij dit beleid kunnen wij rekening houden met uw wensen en aan uw verwachtingen voldoen.

Om uw vertrouwen te respecteren, garanderen wij bij Kasoft ICT Solutions in de eerste plaats het respect voor uw persoonsgegevens, evenals de vertrouwelijkheid van onze klanten (hierna “Uw gegevens”).

Voor volledige transparantie jegens u, om een ​​veilig gebruik van onze Beauty-Address -website in al zijn beschikbare versies en gerelateerde applicaties (hierna de “ Kasoft ICT Solutions- site”) te garanderen, stellen wij de manier waarop wij uw gegevens verwerken beschikbaar, zodat onze dienstverlening altijd in overeenstemming is met het respect voor uw rechten. Op deze manier garanderen we de veiligheid, vertrouwelijkheid en niet-wijziging van uw privacy en gegevens, op al onze platforms.

Ons beleid en wij garanderen dat alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om al uw gegevens te beschermen en tegen openbaarmaking, verlies of wijziging ervan. Daarom bieden wij u alle elementen aan waarmee u gemakkelijk kunt begrijpen hoe wij uw gegevens verwerken. Deze gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het vastgestelde beheer en de vastgestelde verwerking. U kunt uiteraard op elk moment toegang krijgen tot uw gegevens en deze wijzigen, aangezien ze beschikbaar zijn in uw persoonlijke ruimtes op de Beauty-Address- site.

Voor deze doeleinden streven wij ernaar alle noodzakelijke stappen te ondernemen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Ondergetekende Kasoft ICT Solutions verbindt zich er via dit beleid van bescherming van uw persoonlijke gegevens toe om de essentiële principes van de algemene Europese regelgeving en de Franse wet met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens te respecteren, door u informatie te verstrekken over het bestaan ​​en de voorwaarden van gegevensverwerking. hier toegepast (paragraaf 3), de rechten die u heeft met betrekking tot uw gegevens, evenals door deze rechten zelf toe te passen (paragraaf 6 en 10). Ook wordt alle informatie met betrekking tot mogelijke overdrachten naar een derde land of ontvangers beschikbaar gesteld, evenals de bewaartermijn van de verzamelde gegevens (paragraaf 5) en beveiligingsmaatregelen (paragraaf 9).

 

 1. WIE BEN JE ?

Wanneer we ‘u’ vermelden in dit Beleid inzake de Bescherming van Persoonsgegevens, is dat eenvoudigweg omdat het rechtstreeks verband houdt met u en betrekking heeft op u als klant van Kasoft ICT Solutions , als u een bestelling heeft geplaatst op de Beauty- site . klantadres als u een klantaccount heeft aangemaakt maar geen producten of diensten heeft besteld, of als bezoeker van de Beauty-Address -site heeft gesurft zonder dat u een klantaccount heeft aangemaakt of een bestelling heeft geplaatst.

 

 1. WIE ZIJN WE ?

Kasoft ICT Solutions is een LTD , geregistreerd onder het nummer +32497124102 , vertegenwoordigd door Gabrielle Modiedi Lubikulu , als Chief Executive Officer en waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op Biesbilkske 14 - 9930 Zomergem - België

Kasoft ICT Solutions publiceert de Beauty-Address Site en implementeert als zodanig verschillende verwerkingsoperaties van uw gegevens als gegevensbeheerder.

 

 1. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

3.1. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Als u de website van Beauty-Address bezoekt, kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld gebruik van cookies, als u een klantaccount aanmaakt op de website van Beauty-Address , dat u een van onze producten of diensten bestelt of ermee instemt lid te worden van onze nieuwsbrieven (SMS, e-mails).

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw navigatie op de Beauty-Address site te stroomlijnen. , en bieden u ook een meer persoonlijke ervaring. Zo kunnen wij uw bestellingen zo goed mogelijk verwerken, betaling in meerdere termijnen verzorgen, fraude voorkomen, de nodige terugbetalingen doen en uw klantbeoordelingen beheren.

 

3.2. Uw navigatie op de Beauty-Address -site 

Om u in staat te stellen door de website van Beauty-Address te bladeren verwerken wij uw gegevens met als rechtsgrondslag uw toestemming.

 

3.3. Het verwerken van uw bestellingen

Om uw bestellingen te kunnen verzorgen en verwerken, gebruiken wij uw gegevens.

Het gebruik dat we ervan maken, wordt gebruikt voor het beheer van de bemiddeling, de klantenrelaties (en dat via sociale netwerken), onze dienst na verkoop en verkoop op afstand, onze acties met betrekking tot het beheer van marketing en commerciële prospectie. , evenals voor het beheer, de leveringen en het transport van bestellingen.

De uitvoering van het contract tussen beide partijen (u en wij) is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens.

De wettelijke verplichting van Kasoft ICT Solutions is de wettelijke basis voor verwerking, met betrekking tot het terugroepen van producten. Uw toestemming of ons legitiem belang vormen, afhankelijk van het geval, de wettelijke basis voor verwerking voor marketing- en commerciële prospectieacties. Uw toestemming is voor de implementatie van “flash”-betaling.

 

3.4. Betaling in termijnen

Bij bestellingen waarbij betaling in meerdere termijnen geldt en bij bepaalde klanten worden uw gegevens verwerkt om u deze vorm van betaling te kunnen aanbieden. De toepassing van het contract tussen beide partijen is de wettelijke basis voor gegevensverwerking. Uw toestemming blijft echter de basis voor de verwerking van uw bankgegevens.

 

3.4.1 Klarna

Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna aan te bieden, kunnen wij uw persoonlijke gegevens, inclusief uw contactgegevens en uw bestelgegevens, aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet om hiervan te profiteren en deze aan uw behoeften kan aanpassen. Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Klarna .

 

3.5. De mening van klanten

Om uw mening te kunnen delen met onze klanten en bezoekers en om u de mogelijkheid te bieden uw mening achter te laten op de website van Beauty-Address wij gebruiken uw gegevens op basis van uw toestemming of legitiem belang.

 

3.6. Het innen van betalingen en het bestrijden van fraude

Om betalingen terug te vorderen en fraude tegen te gaan, gebruiken wij uw gegevens.

Hierdoor kunnen wij ook de veiligheid van de betaling garanderen.

De toepassing van dit contract tussen beide partijen en het legitieme belang van Kasoft ICT Solutions , als gegevensbeheerder, vormen de wettelijke basis voor deze verwerking.

 

3.7. Kasoft ICT Solutions advertentiebeheeractiviteiten

De advertentieactiviteiten van Kasoft ICT Solutions worden beheerd door het gebruik van uw gegevens.

Dit zal het mogelijk maken om onze klant- en prospectgegevens te vergroten, het onderhoud en de technische activiteiten van prospects, commerciële statistieken en reclamecampagnestudies te beheren, de prospectiebestanden bij te werken van de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van bezwaren tegen telefonische prospectie, verzoeken, de uitvoering van onze wedstrijden en loterijen of enige andere operatie voor promotionele doeleinden, met uitzondering van online gokken.

De wettelijke grondslagen voor bovengenoemde vermeldingen zijn de toestemming van de gebruiker of het legitieme belang van Kasoft ICT Solutions

 

 1. WAAR GAAN UW GEGEVENS NAAR?

Uw gegevens worden doorgegeven aan verschillende interne afdelingen van Beauty-Address 

Ze worden niet naar derden verzonden, behalve in de hieronder gespecificeerde situaties:

Om uw bestellingen te kunnen verwerken, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan verschillende dienstverleners die gespecialiseerd zijn in banktransacties, klantenrelaties, after-sales service, levering, IT-ontwikkeling, sitebeheer of zelfs het verstrekken van garanties of verzekeringen.

Voor de uitvoering van betaling in x termijnen kunnen uw gegevens worden gedeeld met dienstverleners zoals betaal- en transactiecentra (banken etc.), of zelfs callcenters voor het beheer van bedrijfsprocessen of klantervaring. beoordelingen, naar een manager voor het verzamelen en verwerken van klantbeoordelingen.

Het reclamebureau Beauty-Address wordt met behulp van uw gegevens beheerd voor klanten van het bureau en adverteerders.

 

 1. DATARETENTIE

De gegevens die Beauty-Address verzamelt worden alleen bewaard voor de tijd en hulp die nodig is voor de uitvoering en voltooiing van de handelingen vermeld in paragraaf 3 van ons beleid inzake persoonlijke gegevens.

Bepaalde door Beauty-Address verzamelde gegevens bewaren wij gedurende een bepaalde periode 

In actuele archieven voor prospects, gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact van de klant (ze zijn dus consulteerbaar door de diensten van Kasoft ICT Solutions ). Wij voeren geen tussentijdse archivering van deze gegevens uit (voor gegevens die een administratief belang vertegenwoordigen voor bepaalde diensten, zoals voor rechtszaken, worden de bewaartermijnen bepaald door de toepasselijke beperkingsregels).

Wat onze bestellingen betreft, worden uw gegevens gedurende 5 jaar gearchiveerd in de huidige archieven vanaf het einde van het gebruik van de bestellingen van de klant, en in de tussentijdse archieven gedurende 5 jaar vanaf het einde van de bewaring in de huidige archieven. Hetzelfde geldt voor klanten.

Wat de bankgegevens betreft, deze worden in de huidige archieven gearchiveerd gedurende de gehele geldigheidsduur van de bankkaart (plus één dag). Er vindt geen tussentijdse archivering van bankgegevens plaats.

Cookies en hun gebruik en timing worden gedetailleerd beschreven in paragraaf 7 van ons beleid.

 

 1. UITOEFENING VAN UW RECHTEN

6.1. U heeft het recht om toegang, wijziging en rectificatie van uw Gegevens te vragen.

 

6.2. U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw Gegevens te verzoeken.

Belangrijke verduidelijking: hiervoor moet u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwisten gedurende de tijd die nodig is om ons in staat te stellen de conformiteit ervan te verifiëren. Of, in het geval dat u van mening bent dat ons gebruik van uw persoonlijke gegevens onwettig is en dat u om beperking van het gebruik ervan vraagt ​​en niet om verwijdering ervan. We hoeven uw gegevens niet langer te gebruiken voor de in paragraaf 3 genoemde doeleinden, maar uw gegevens zijn nog steeds nuttig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten, in het geval u besluit uw recht van verzet uit te oefenen gedurende de periode vereist voor verificatie om te bepalen of de legitieme redenen die wij nastreven prevaleren boven die van u.

 

6.3. U heeft het recht om de verwijdering van uw Gegevens te verzoeken.

Als u om verwijdering van uw persoonlijke gegevens vraagt , kan Kasoft ICT Solutions deze nog steeds in een tussentijds archiefformaat bewaren gedurende de tijd die nodig is om aan haar wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen.

 

6.4. U hebt het recht om te verzoeken om de uitoefening van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking die wordt gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

In geval van prospectie per e-mail heeft u het recht om de wijziging of uitschrijving van de nieuwsbrieven te verzoeken door op de hyperlink “uitschrijven” te klikken die beschikbaar is in alle nieuwsbrieven, of door rechtstreeks naar de contactpagina van de nieuwsbrief te gaan. website 

In geval van prospectie per sms is het mogelijk om u uit te schrijven door de woorden “STOP SMS” per sms naar 36007 te sturen of door naar de contactpagina van de Beauty-Address- site te gaan. 

 

6.5. U hebt het recht om post-mortem prerogatieven over te dragen met betrekking tot het behoud, het wissen en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

Bij gebrek aan dit soort voorrecht hebben uw opvolgers en erfgenamen de mogelijkheid om met Kasoft ICT Solutions te communiceren om toegang te krijgen tot het gebruik van deze gegevens en om een ​​“organisatie en afwikkeling van de nalatenschap van de overledene” en/of om het account op de site te sluiten en/of geen verdere verwerking van persoonsgegevens te verzoeken.

U kunt ook vragen dat uw gegevens bij overlijden niet aan een derde worden doorgegeven.

 

6.6. U heeft het recht om uw recht op overdraagbaarheid op te eisen.

 

6.7. U heeft het recht om uw toestemming voor de uitvoering van de verwerking op basis van deze rechtsgrond in te trekken.

Belangrijke verduidelijking: Als u besluit uw toestemming in te trekken, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van het gebruik dat vóór uw intrekking van de toestemming werd uitgevoerd.

 

6.8. U heeft het recht om, wanneer u maar wilt, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk de CNIL: www.cnil.fr).

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u uw klacht (vergezeld van uw e-mailadres, naam, voornaam, kopie van uw identiteitsbewijs en postadres) per e-mail sturen naar de gegevensbeschermingsdelegatie van Kasoft ICT Solutions op contact@beauty-address. com en/of per post naar Kasoft ICT Solutions , Biesbilkske 14- 9930 Zomergem - België

Binnen maximaal één (1) maand na de datum van ontvangst van de klacht sturen wij u een reactie.

 

 1. KOEKJES

7.1. Wat is een koekje?

Wanneer u een website zoals de site van Kasoft ICT Solutions bezoekt , kan deze vervolgens, afhankelijk van uw keuze, via uw browser een tekstbestand op uw ontvanger (computer, telefoon of tablet) plaatsen.

Dit tekstbestand heet COOKIE. Deze cookie zorgt er vervolgens voor dat de website Beauty-Address leuk vindt  , tijdens de voorgeschreven geldigheidsduur of registratie van de cookie, om uw gebruikte ontvanger te identificeren bij een volgend bezoek.

Alleen de uitgever van een cookie zal waarschijnlijk de informatie in deze cookie lezen of wijzigen.

 

7.2. Waarvoor worden cookies gebruikt op Beauty-Address ?

We kunnen verschillende soorten cookies indelen in categorieën. Sommige daarvan worden rechtstreeks uitgegeven door Kasoft ICT Solutions en haar dienstverleners, maar sommige zijn soms afkomstig van externe bedrijven.

 

7.2.1. Cookies uitgegeven door Beauty-Address en haar dienstverleners

Er zijn verschillende categorieën cookies die op uw zender kunnen worden aangetroffen wanneer u onze website bezoekt:

 

7.2.1.1. “Essentiële” cookies

Om toegang te krijgen tot onze site zijn “essentiële” cookies noodzakelijk, deze worden bijvoorbeeld gebruikt om de bestelling te kunnen plaatsen.

Als deze niet aanwezig zijn, kunt u problemen ondervinden bij het navigeren op de site en kunt u geen bestelling plaatsen.

“Essentiële” cookies maken ook Beauty-Address mogelijk om zijn activiteit te monitoren.

Ze kunnen door Beauty-Address op uw zender worden geplaatst  of door zijn dienstverleners.

 

7.2.1.2. “Analytische en personalisatie” cookies

“Analytische en personalisatie” cookies zijn niet verplicht, ze stellen ons in staat uw zoekopdrachten te vergemakkelijken, uw ervaring bij ons te optimaliseren, dankzij hen zullen we beter op uw verwachtingen kunnen inspelen, ons aanbod kunnen aanpassen en de organisatie van onze site kunnen maximaliseren .

 

7.2.1.3. “Advertentie”-cookies

Advertentiecookies worden weergegeven in gebieden die zijn gereserveerd voor advertenties op onze site. Het belang voor u is dat uw surftijd beter en geoptimaliseerd is dankzij de presentatie van voor u relevante aanbiedingen en advertenties.

Om dit te doen, zullen “advertentiecookies” in realtime op uw verwachtingen inspelen en u advertentie-inhoud aanbieden die is aangepast aan uw huidige wensen en interesses, via uw recente browsegeschiedenis op andere sites.

Dit helpt voorkomen dat u advertentie-inhoud wordt gepresenteerd waarin u niet geïnteresseerd bent. Tegelijkertijd ziet Kasoft ICT Solutions het liefst dat haar aanbiedingen en advertenties worden aangeboden aan gebruikers die daarin geïnteresseerd zijn.

De aangeboden advertentie-inhoud kan cookies bevatten die zijn uitgegeven door Beauty-Address  of door zijn dienstverleners, of door derden door de koppeling van een cookie aan de advertentie-inhoud van een adverteerder.

 

7.2.2. Cookies uitgegeven door externe bedrijven

Derden die cookies op onze site gebruiken, gebruiken hiervoor hun eigen privacybeleid. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het gebruik van onze site.

 

7.2.3. Cookies uitgegeven door applicaties van derden die in onze site zijn geïntegreerd

Wanneer u onze site bezoekt, kunnen wij computerapplicaties van een derde partij meenemen, om u de mogelijkheid te bieden de inhoud en/of uw mening van onze site met andere mensen te delen, bijvoorbeeld wanneer u op de knop ‘delen’ of ‘klikt’ like-knoppen die afkomstig zijn van sociale netwerken.

Deze sociale netwerken kunnen u vervolgens identificeren via deze knoppen, zelfs als u deze niet hebt gebruikt tijdens het surfen op de site. Ze kunnen dit doen als u tijdens uw laatste navigatie op de site tegelijkertijd verbonden of actief was op uw zender met uw sociale netwerk. Wij hebben geen controle over het gebruik dat zij gebruiken, noch over de gegevens waarover zij beschikken.

Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens en advertentie-inhoud kunt u naar uw sociale netwerken gaan en hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens raadplegen. Dankzij dit beleid zou u dan uw instellingen moeten kunnen beheren volgens uw voorkeuren op de gebruikersaccounts van elk van de sociale netwerken waarop u bent geregistreerd.

 

Privacybeleid van bovengenoemde sociale netwerken, klik op het sociale netwerk van uw keuze:

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation

Twitter: https://twitter.com/fr/tos

Google+: https://policies.google.com/terms?hl=fr

 

Wat ons advertentienetwerk betreft, herinneren wij u eraan, zoals eerder vermeld, dat al onze advertentieruimtes cookies van derden kunnen bevatten (adverteerder achter de gepresenteerde advertenties, externe dienstverleners van de adverteerder, enz.).

Ze kunnen daarom met deze cookies en gedurende de voorgeschreven geldigheidsduur advertenties aanbieden op de plaatsen die beschikbaar zijn gesteld voor advertenties van derden, het aantal inhoud identificeren dat ze in onze ruimtes aanbieden, het publiek van deze advertenties en het aantal klikken kennen. ; Hierdoor zullen zij de hun verschuldigde bedragen kunnen opeisen en hun statistieken kunnen opstellen. Ze weten mogelijk ook dat uw afzender degene is die eerder een andere site heeft bezocht met een van hun advertenties, en richten zich daarom op u en personaliseren hun inhoud indien nodig.

 

7.3. De opties die worden aangeboden door uw browsersoftware (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, enz.).

Uw navigatiesoftware bevat vele opties die u ter beschikking staan ​​en die u naar wens kunt aanpassen. Door dit te doen, kunt u cookies op uw zender wel of niet accepteren.

Als u er echter voor kiest om de registratie van deze cookies op uw uitgever te accepteren, worden ze tijdens uw bezoeken aan sites of inhoud waarin cookies aanwezig zijn, automatisch geregistreerd op uw uitgever.

Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u ervoor kiezen om een ​​herinnering te activeren waarin u opnieuw wordt gevraagd of u cookies accepteert of weigert voordat ze mogelijk worden geregistreerd, of om deze cookie-registratie elke keer te weigeren bij uw uitgever.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de keuzes die u tijdens deze instelling maakt, uw browsen op internet of op bepaalde sites of diensten die het gebruik van deze cookies vereisen, kunnen wijzigen of veranderen (zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling op onze site ).

In het geval dat u deze cookies bij uw uitgever liever weigert of de reeds geregistreerde cookies verwijdert, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de wijziging van de werking van onze diensten, die zou voortvloeien uit het onvermogen van onze diensten om te registreren of er toegang toe te hebben. voor de cookies die worden gebruikt voor hun werking.

 

7.3.1. Hoe kiest u uw opties, afhankelijk van uw browser?

Afhankelijk van uw browser zijn er verschillende opties en mogelijke keuzes beschikbaar. Voor meer informatie kunt u het helpmenu raadplegen.

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=nl&answer=95647

Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 

 1. OVERDRACHTEN BUITEN DE EUROPESE UNIE

Meestal worden uw gegevens opgeslagen binnen de Europese Unie.

Wanneer onze dienstverleners zich echter in landen buiten de Europese Unie bevinden, delen wij een deel van uw gegevens met derde landen, zoals met derde landen waar de Europese Commissie geen beoordeling heeft uitgevoerd over het niveau van naleving.

In dit geval doen wij wat nodig is om ervoor te zorgen dat dit delen van gegevens gebeurt in overeenstemming met de relevante regelgeving en dat de bescherming van uw privacy en fundamentele rechten gegarandeerd is (bijvoorbeeld door het gebruik van contractuele clausules van de Europese Commissie).

De Gegevensbeschermingsdelegatie kan u op verzoek meer informatie verstrekken over de overdracht van gegevens.

 

 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Dankzij de technische en organisatorische maatregelen die wij treffen, kunnen wij een veiligheidsniveau garanderen dat aansluit bij de risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen met betrekking tot de punten genoemd in punt 2. Hierbij houden wij rekening met de herkomst omvang, context, kosten en stand van kennis, de doeleinden van de verwerking, maar ook de geïdentificeerde risico’s.

Bovendien voldoen we aan de beveiligingsstandaard van de PCI DSS-betaalkaartindustrie, wat onze toewijding aan beveiliging aantoont.

 

 1. PROFILERING EN GEAUTOMATISEERDE BESLISSING

Door de geautomatiseerde verwerking die wij gebruiken (bijvoorbeeld profilering) heeft u te maken met rechtsgevolgen die op u van invloed zijn.

Dit alles is essentieel voor het sluiten of uitvoeren van het contract dat u aan ons bindt.

Zo kunnen wij klantidentificatie-automatisering en “betaling in 4x” aanbieden en uitvoeren. De basis van deze operatie ligt in de analyse van verschillende variabelen met betrekking tot het type producten, de bestelde diensten of het klantprofiel.

Indien met deze statistieken het risico te groot wordt ingeschat (fraude/onbetaald), dan wordt deze betaalmethode niet aangeboden.

Indien u dat wenst, kunt u, hoewel de beslissingen geautomatiseerd zijn, een menselijke tussenkomst verkrijgen, zodat u uw mening kunt geven en/of bezwaar kunt maken tegen de automatische beslissing.

 

 1. BELEID UPDATEN EN HERZIENING

Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens zal indien nodig worden bijgewerkt om altijd in overeenstemming te zijn met de regelgeving die van toepassing is op de bescherming van uw gegevens (minimaal elke drie (3) jaar).

 

Alle rechten voorbehouden – 1 juli 2022